Naast de inzet van talrijke vrijwilligers heeft Centrum Kauwenberg ook giften nodig om haar werking mogelijk te maken. Elke gift hoe klein of hoe groot ook is meer dan welkom.

1. U kan een bedrag storten op het rekeningnummer 789-5489990-02 (IBAN: BE32 7895 4899 9002) op naam van Centrum Kauwenberg vzw, Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen.

2. Zelf kunnen wij geen fiscale attesten uitreiken. Wenst u een fiscaal attest dan kan dat met een storting van minstens 40 euro per jaar op rekeningnummer BE86 8939 4407 0450 op naam van Netwerk Tegen Armoede, Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek, met vermelding van projectnummer: 101. Vermeld ALTIJD dit nummer, anders is de gift niet meer toe te wijzen aan Centrum Kauwenberg. 

Een permanente opdracht is een ideale formule om onze werking op lange termijn te ondersteunen. U vraagt gewoon aan uw bankinstelling om maandelijks een vast bedrag over te schrijven.

3. Naast giften bestaat ook de mogelijkheid om met een duolegaat onze werking te steunen. Een duolegaat komt zowel ten goede aan de nabestaanden als aan Centrum Kauwenberg vzw. De formule "duolegaten" maakt het mogelijk de erfenis van uw dierbaren te verhogen en tegelijkertijd een organisatie als Centrum Kauwenberg te steunen. Wil u verdere uitleg dan kan u contact opnemen met uw notaris of met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (t.a.v. Jacky Philips). U kan ook steeds meer info vinden op www.giften-legaten.be en/of www.dons-legs.be.

Alvast bedankt voor uw steun aan onze werking.

Go to top