Lesmomenten

Centrum Kauwenberg is erkend als vereniging waar armen het woord nemen en bestaat reeds meer dan veertig jaar. Het is een organisatie waar mensen van verschillende generaties mekaar ontmoeten en op die manier kunnen we spreken van een ‘intergenerationele’ organisatie. De meeste mensen die deelnemen aan de activiteiten van Centrum Kauwenberg zijn mensen die in generatiearmoede leven. Een groot deel van deze mensen kent geen of nauwelijks aansluiting bij de gedigitaliseerde samenleving. De digitale kloof is in de organisatie niet altijd even zichtbaar maar langs de andere kant wel heel dominant aanwezig. Er is dus nog een lange weg af te leggen om tot E-inclusie te komen.

Centrum Kauwenberg tracht mensen toe te leiden naar een computerklas die tweemaal per week wordt georganiseerd. Deze deelnemers komen uit andere verenigingen waar armen het woord nemen in Antwerpen maar ook evengoed uit dienstenhuizen, CAW’s en OCMW’s. Het project ‘Digikoffie’ dat werd goedgekeurd bij de burgerbegroting 2017 maakte het mogelijk om deze computerklas te optimaliseren. Zo konden een beamer, 12 tablets en 8 laptops aangekocht worden.

Digikoffie copy


Deze lessen vinden plaats op vrijdagochtend en dinsdagavond en we bereiken momenteel een tiental deelnemers. De basisvaardigheden worden op de computer geoefend en veel herhaling blijkt cruciaal te zijn om mensen hun vertrouwen te winnen. De naam ‘Digikoffie’ is er dan ook niet zomaar gekomen want we weten vanuit onze expertise in het werken met kansengroepen dat een warm onthaal zeer belangrijk is voor mensen. ‘Een klapke doen’ met een goede tas koffie is dan voor ons ook een evidentie om van daaruit verder te gaan met een gestructureerde computerles. We merken daarbij ook dat het sociale aspect, het doorbreken van het isolement, vaak mensen motiveert om tot ‘Digikoffie’ te komen.


We merken dat er nog steeds een grote onzekerheid is over eigen leermogelijkheden en de snelheid waarmee de lessen worden gegeven. Dat maakt dat een warme ontvangst, het geduld van de vrijwilligers en herhaling de fundamenten vormen en aandachtspunten blijven opdat mensen willen deelnemen aan deze lessen.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk heeft zeer veel voordelen: het leren kennen van nieuwe organisaties, het opbouwen van sociale contacten, het vergroten van je netwerk, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het gevoel ergens bij te horen… Voor mensen in armoede, die vaker in uitsluiting leven, een kleiner netwerk hebben, vaker gekwetst zijn, minder zelfvertrouwen hebben… betekent vrijwilligerswerk soms nog net iets extra. Bijvoorbeeld het gevoel zelf iets te kunnen geven ipv altijd de vragende partij te zijn. Of het doorbreken van een kleine kring mensen die vaak enkel bestaat uit hulpverleners of andere mensen in armoede.


De laatste jaren wordt vrijwilligerswerk alsmaar meer ingeschakeld als instrument tot activering. OCMW, VDAB… stimuleren vrijwilligerswerk als eerste voorbereidende stap richting tewerkstelling. Dit kan in bepaalde gevallen een eerste stap zijn richting regelmatige inzet, samenwerken… Echter tast dit de kern van een vrijwillige inzet aan, en bovendien is het zeker niet altijd zo dat er betaald werk komt van vrijwillig werk. In sommige gevallen wordt vrijwilligerswerk zelfs een ongewild eindstation, omdat mensen er in ‘geparkeerd’ worden wegens te weinig plaatsen in sociale economie of andere jobs voor laaggeschoolden.

 

Digikoffie 2
De computerklas ‘Digikoffie’ van Centrum Kauwenberg wordt begeleid door 4 vrijwilligers waarvan 2 vrijwilligers zich in een kwetsbare maatschappelijk positie bevinden. Deze vrijwilligers hebben nood aan dichte betrokkenheid en ondersteuning. Het is zeer mooi om te zien hoe het groeiproces van deze vrijwilligers zich uit in een doorgedreven engagement maar het is zeker niet evident om hier extra ruimte en ondersteuning voor te bieden.
Zo werd de materiaalkeuze voor deze computerklas gemaakt door een vrijwilliger in samenspraak met vaste medewerkers van Centrum Kauwenberg. De uitbouw van deze computerklas werd voor het grootste gedeelte gerealiseerd door kwetsbare vrijwilligers en deze uitdaging kan dan weer empowered werken om een groeiproces te versterken. Dit is zowel een groeiproces voor de vrijwilligers als voor ons als organisatie.

Go to top